Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Καλή Χρονιά!!

Πάει ο παλιός ο χρόνος.......

Εγκύκλιος Ντόλιου για το ειδικό προσωπικό περιφερειών και δήμων

Οδηγίες που διευκρινίζουν τα κριτήρια προσλήψεων προσωπικού ειδικών θέσεων σε περιφέρειες και δήμους, όπως του εκτελεστικού γραμματέα και ειδικών συμβούλων ή συνεργατών, απέστειλε προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους το υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» προβλέπεται μία θέση εκτελεστικού γραμματέα, ο οποίος προσλαμβάνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη και οι αποδοχές που θα λαμβάνει θα είναι ίσες με τα 2/3 του μισθού του Περιφερειάρχη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία. Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου τομέα όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.

Παράλληλα συνιστώνται τέσσερις θέσεις ειδικών συμβούλων για τον περιφερειάρχη και από μία για τους αντιπεριφερειάρχες, στις οποίες μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες μετά από σχετική ανακοίνωση στον Τύπο, ενώ παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα.

Συνίστανται επίσης δύο θέσεις δημοσιογράφων.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται αυτομάτως η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Προσλήψεις στους δήμους

Οι προσλήψεις προσωπικού ειδικών θέσεων στους δήμους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 163 του ν. 3584/2007, στο οποίο καθορίζεται ότι «συνιστώνται στους δήμους ισάριθμες με τους αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.»

Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις αυτές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «στις θέσεις μπορούν να προσληφθούν ενδιαφερόμενοι……ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του
Τύπου, με απόφαση δημάρχου ο οποίος προσλαμβάνει τα άτομα που είναι κατά την κρίση του κατάλληλα για τις θέσεις αυτές»

Να σημειωθεί ότι, όπως και στις περιφέρειες, η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων από θέσεις του δημόσιου τομέα.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου είναι το εξής:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - AFTODIOIKISI.GR.pdf

Γιατί να ασχοληθούμε με τον Αγροτουρισμό;

Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ανάπτυξης του αγροτουρισμού αποτελεί κεντρική κατευθυντήρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στα ζητήματα της πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, της περιφερειακής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αιτήματος του σύγχρονου ανθρώπου για την ποιότητα ζωής.

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που πολλοί «εταίροι» μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες στην Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, υπήρξε η απάντηση στην ερήμωση της περιφέρειας και στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 70% των Αμερικανών, Αυστραλών, Αυστριακών και Γερμανών και όχι πολύ μικρότερο ποσοστό των κατοίκων των υπολοίπων χωρών του ΟΟΣΑ κάνουν σε ετήσια βάση αγροτουρισμό.

Με τον αγροτουρισμό, πετυχαίνουμε την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους, την διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση σπιτιών και αρχοντικών που αφέθηκαν στον χρόνο. Μέσω του αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε περιοχής που χάνεται και διαβρώνεται. Σήμερα υπάρχουν περί τις 5.000 ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο, είτε να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά, λόγω της αραιοκατοίκησης που συνδέεται με την μεγάλη ηλικία, είτε να αποκτήσουν ένα εντελώς νέο πληθυσμό που τυχαίνει να φτάσει εκεί σαν μετανάστης από κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι να χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικής συνέχειας. Σε συνδυασμό με την ανάγκη να συγκροτήσουν τις δυναμικές τους, σε μια διαδικασία ευαισθητοποίησης και ανάστροφης πορείας δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων, ο αγροτουρισμός θα αποτελέσει το μεγάλο κίνητρο. Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι, αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης των κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτά παρ’ όλες τις διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.

Τώρα που τα σημάδια κορεσμού του κλασικού μοντέλου τουρισμού έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανή και τα οφέλη άρχισαν να ισοσκελίζουν τα προβλήματα, είναι φανερό πως πρέπει να αναζητήσουμε νέες διεξόδους και μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός, που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον είναι η πλέον κατάλληλη μορφή τουρισμού που συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης, στην διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως προς την ανεκτικότητα της όποιας διαφοράς τους και την προστασία των φυσικών πόρων της ηπείρου.

Η Ελλάδα δεν θα σταματήσει να είναι συνυφασμένη με τον μαζικό τουρισμό, αλλά όμως διαθέτει εξαιρετικούς και ποικίλους τουριστικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναδείξουν ένα νέο εναλλακτικό πρόσωπο, ένα ήπιο τουριστικό μοντέλο, ένα ποιοτικό προϊόν προσανατολισμένο σε ένα εξίσου ποιοτικό τμήμα της αγοράς.

Ο αγροτουρισμός δεν είναι απλώς μια μορφή τουρισμού. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ζωής, μια νέα πραγματικότητα, ένα όραμα.
in.gr

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Λαμιέων

Πρόταση για δημιουργία Δημοτικής Εταιρείας

Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του Δήμου. Η οικονομική κρίση και η συγκυρία, αλλά και η νέα διοικητική δομή και οι αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται με τον “Καλλικράτη”, ανατρέπουν γενικά τα οικονομικά των δήμων. Πέρα από το πώς φθάσαμε ως εδώ, αν έπρεπε και ποιος φταίει, που είναι ένα γενικότερο πολιτικό θέμα, η ουσία είναι ότι ο νέος Δήμος πρέπει να τα βγάλει πέρα και σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες• και, κυρίως, χωρίς να αλλοιωθεί ο κοινωνικός του ρόλος.

Αυτό που φαίνεται πιο εύκολο και πιο αποδοτικό είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε κι αυτό που είμαστε. Να υψώσουμε την πρακτική του ορθολογισμού. Να εξαντλήσουμε την συλλογική μας σοφία για την άριστη διαχείριση των πραγμάτων νοικοκυρεύοντας τα οικονομικά.

Ο νέος Δήμος έχει πια περισσότερα ακίνητα, περισσότερα οχήματα, επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό και είναι στο χέρι του να τα αξιοποιήσει σωστά. Ειδικά η Ακίνητη Περιουσία με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη πηγή εσόδων. Προτείνουμε λοιπόν να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Δημοτικής Εταιρείας με σκοπό την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 265 και 266 του ΚΔΚ. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας θα είναι:
- H καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και η ηλεκτρονική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το κάθε ακίνητο.
- Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ. μέγεθος, αξία, δυνατότητες ανάπτυξης κλπ)
- Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και η αξιοποίηση κτιρίων, κτημάτων, κληροδοτημάτων.
- Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων υπέργειων και υπογείων σταθμών και η εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών
- Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, αλλά και η συμμετοχή σε διάφορα σχήματα αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας.
- Η παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της αξιοποίησης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.
- Η παρακολούθηση μισθώσεων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση τακτικής και έκτακτης συντήρησης.

Η συγκεκριμένη πρόταση προχωρά πέρα από την υποχρέωση τήρησης Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του Δήμου και στοχεύει καθαρά στην αύξηση των εσόδων για την εκπλήρωση της αποστολής του.


Το «καταραμένο» απόβλητο του λαδιού που πιάνει 2.000 ευρώ το κιλό

Τα υγρά ελαιουργικά απόβλητα (λιοζούμια ή κατσίγαροι όπως λέγονται στην Κρήτη), που αποτελούν κατάρα για το περιβάλλον λόγω της υψηλής τοξικότητάς τους, διαλύοντας ολόκληρα οικοσυστήματα και μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα με υψηλό κόστος τους παραγωγούς και τους ελαιουργούς, τώρα μεταβάλλονται σε ευλογία για τη ζωή.

Μετατρέπονται σε προϊόν υψηλής οικονομικής και βιολογικής αξίας, χάρη σε μια τεχνολογική καινοτομία που δημιούργησαν τα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, με επικεφαλής τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, Ηλία Καστανά.
Συγκεκριμένα, αναπτύσσοντας ένα ειδικό φίλτρο καθαρισμού και άλλες τεχνικές, τα τοξικά απόβλητα των ελαιουργείων γίνονται στο τέλος καθαρό νερό και οι τοξικές φαινόλες, που είναι σημαντικά αντιοξειδωτικά, και μετατρέπονται με την κατάλληλη επεξεργασία και δοσολογία σε ένα καθαρό βιολογικό προϊόν το οποίο θα πωλείται προς 2.000 ευρώ το κιλό, όταν το καλό λάδι κοστίζει μόλις 2 ευρώ το κιλό!

Η αρχή της εφαρμογής της προαναφερόμενης συσκευής και της επεξεργασίας θα γίνει φέτος σε ιδιωτικό ελαιουργείο του χωριού Αλάγνι στο νομό Ηρακλείου. Η δημιουργικότητα της κοινωνίας έρχεται να δώσει ελπίδα στη μαυρίλα των καταστροφικών κυβερνητικών επιλογών σε ένα γκρίζο τοπίο.

Συνδυάζονται έτσι παραδοσιακά προϊόντα που με τη χρήση της επιστήμης αποκτούν τεράστια σημασία για την υγεία, αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικότερα.

Φίλτρο για τις φαινόλες

Ειδικότερα, όπως μας είπε ο κ. Καστανάς, «τα υγρά ελαιουργικά απόβλητα ή κατσίγαροι έχουν πολλές τοξικές ουσίες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές, άρα και αντιμικροβιακές.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και ΤΕΙ, συνεργάστηκαν για πρώτη φορά και φτιάξαμε ένα ειδικό φίλτρο, το οποίο παίρνει αυτές τις φαινόλες, οι οποίες είναι χρήσιμες στις κατάλληλες ποσότητες, που είναι μεγάλες σε αριθμό. Είναι γνωστό πως οι φαινόλες του κατσίγαρου καίνε τα φυτά στα χωράφια, εξοντώνουν έντομα, πουλιά, χέλια και μικρά ζώα.

Επιφέρουν μεγάλη καταστροφή συνολικά στο οικοσύστημα. Εμείς θα καθαρίσουμε το οικοσύστημα από τους κατσίγαρους, ενώ δημιουργούμε και ένα αναβαθμισμένο προϊόν στην αγορά. Η τιμή των φαινολών σε χοντρική τιμή κοστίζει 2.000 ευρώ το κιλό. Ταυτόχρονα η ποιοτική διαφορά του ελαιόλαδου από το αραβοσιτέλαιο είναι η ύπαρξη αυτών των σημαντικών ουσιών.

Τις φαινόλες μπορούμε να τις προσθέσουμε με την κατάλληλη δοσολογία σε ένα ποτό ή σε ένα τρόφιμο και να του προσδώσουμε τις περισσότερες από τις θετικές ιδιότητες του ελαιολάδου».

Η τεχνική επεξεργασία

Για την τεχνική λειτουργία του φίλτρου και τα αποτελέσματά του ο ίδιος καθηγητής τονίζει: «Το φίλτρο αυτό καθαρίζει τον κατσίγαρο κατά 80% και είναι πατενταρισμένο. Εν συνεχεία, με τεχνολογική παρέμβαση του Πολυτεχνείου, δημιουργείται μια στεγανή δεξαμενή στο έδαφος, όπου ο κατσίγαρος καθαρίζεται πλήρως και γίνεται καθαρό νερό.

Παράλληλα, φυτεύονται ιτιές πάνω από τη δεξαμενή και σε 5 χρόνια, λόγω άφθονου νερού, η ιτιά φτάνει τα 8 μέτρα ύψος εκμεταλλευόμενοι έτσι και το ξύλο.

Αμέσως μετά παρεμβαίνει το ΤΕΙ, το οποίο χουμοποιεί τα φύλλα των δέντρων και τα στερεά υπολείμματα του κατσίγαρου και τα κάνει βιολογικό λίπασμα. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση και θα λειτουργήσουν δύο εργοστάσια στο Αλάγνι σε συνεργασία με ιδιώτη, τη "Μεσογειακή Α.Ε.".

Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία που θα παίρνουμε από το φίλτρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους, ως συμπλήρωμα διατροφής (έχει γίνει μάλιστα σχετική αίτηση σε φορείς από την Αυστρία), είτε να μπαίνει ως πρόσθετο τροφίμων, δίνοντας τις καλές ιδιότητες του ελαιολάδου.

Για να αποφύγουμε την πικρίλα και να προστατέψουμε αυτά τα σημαντικά προϊόντα από την επαφή τους με το οξυγόνο, θα τα κάνουμε μικροκάψουλες και θα μπαίνουν ως ενισχυτικά πρόσθετα σε διάφορα είδη τροφίμων. Η κάψουλα αυτή θα ανοίγει εντός του στομαχιού.

Οι καταπληκτικές αυτές φαινόλες είναι πολλές και διαφορετικές. Ως προς την ποσότητα, από τους 3.000 τόνους παραγωγής στο Αλάγνι θα βγουν 500 κιλά φαινόλες». *

enet.gr

Κίνδυνος αξιοπιστίας της απογραφής στους νέους δήμους και τρεις προτάσεις για τον Καλλικράτη

Τον προβληματισμό του για το αδιάβλητο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων, των νέων δήμων, εκφράζει με άρθρο του ο Πάνος Σκοτινιώτη, Δημάρχος Βόλου στο eklogika.gr.

''Ένα από τα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα θέματα που μπορούν να θέσουν σε δοκιμασία τη μεταρρύθμιση, είναι ο τρόπος που θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη της παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 για την (αναγκαία) απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Δήμων. Η απογραφή αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 28.2.2011, ενώ για τη ρύθμιση των θεμάτων της προβλέπεται η έκδοση Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., η οποία μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί. Είναι αυτονόητο πως αν δεν προβλεφθούν απολύτως διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες και αν μετά από την ολοκλήρωση της απογραφής τα στοιχεία δεν είναι αδιαμφισβήτητα και δεν εννοούμε όλοι το ίδιο, η μεταρρύθμιση θα έχει «τραυματιστεί» σοβαρά. Πιστεύω πως για τους μεγαλύτερους ιδιαίτερα Δήμους, η απογραφή θα πρέπει να πιστοποιείται υποχρεωτικά από ορκωτό λογιστή.''

Διαβάστε ολόλκληρο το άρθρο εδώ

Στον Μαλιακό όλα τα λύματα των ελαιοτριβείων

Η ελαιολάσπη των ελαιοτριβείων στον Μαλιακό
Ασυδοσία και χάος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κλείνουν τα μάτια

Βρισκόμαστε στο ζενίθ σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ελαιοτριβείων και το μάζεμα της ελιάς. Το σύνολο δε σχεδόν της ελαιολάσπης που παράγουν τα ελαιοτριβεία της περιοχής μας, χωρίς καμιά απολύτως επεξεργασία, καταλήγει στο Σπερχειό και στο Μαλιακό, όπως κανείς εύκολα μπορεί να διαπιστώσει.

Ειδικά για τον Σπερχειό και το Μαλιακό, η απόρριψη των αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 συνιστά μια άκρως προβληματική υπόθεση με ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Αυτές τις μέρες υπήρξαν πολλές καταγγελίες για ελαιοτριβεία στο Λογγό, στο Καινούργιο, στο Αυλάκι, στο Λογγίτσι, στο Άνυδρο. Το Δασονομείο Στυλίδας επιλήφθηκε για παράνομη εναπόθεση λυμάτων σε ρεματιά, σε δασική περιοχή κοντά στο δρόμο προς το Λογγίτσι. Δείτε εικόνες από πρόχειρες «δεξαμενές» δέκα μέτρα από το ρέμα του Βοάγριου, κοντά στο Καινούργιο• δεξαμενές χωρίς καμιά επεξεργασία των λυμάτων - επικίνδυνα για τη ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα - που τελικά αυτά καταλήγουν στο Μαλιακό. Δείτε επίσης εικόνες από ανάλογη πρόχειρη «δεξαμενή» σε αγροτική περιοχή στο Άνυδρο Στυλίδας.

Η κάκιστη διαχείριση οφείλεται στη μη εφαρμογή της τεχνολογίας και στο χαλαρό, έως ανύπαρκτο, προληπτικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι αυτονόητο ότι δεν εφαρμόζονται οι άδειες λειτουργίας, οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα για την διάθεση των αποβλήτων τους. Αυτό δηλώνει τριτοκοσμική αντίληψη για το περιβάλλον και γενικότερα για την επεξεργασία του βασικού μας αγροτικού προϊόντος, της ελιάς.

Το ερώτημα είναι τι κάνει και τι θα κάνει η Πολιτεία. Ποιος είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει, αν υπάρχει, για τη λειτουργία των ελαιοτριβείων στο νομό Φθιώτιδας και αν πρόκειται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων τους σε σχέση με το περιβάλλον και τον Μαλιακό κόλπο. Το ερώτημα απευθύνεται σε κάθε αρμόδιο να μας απαντήσει, κυρίως όμως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

maliakos-sos.blogspot.com

Οι νέες Αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στην Φθιώτιδα

Σε 23 νομούς και νέες περιοχές δύο ακόμα νομών επεκτείνεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Έτσι, καλύπτονται στο σύνολό τους ακόμα 23 νομοί της χώρας, ενώ εντάσσονται περιοχές και οικισμοί των νομών Κυκλάδων και Χαλκιδικής (σύνολο 25 νομοί και 4.500 περιοχές).

Οι σχετικοί χάρτες και οι πλήρεις πίνακες των αντικειμενικών αξιών για τον νομό Φθιώτιδας βρίσκονταιι εδώ όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις τιμές οικοπέδου, ανά δήμο, δημοτικό διαμέρισμα και οικισμό. Σε κάθε περιοχή υπάρχει η τιμή οικοπέδου, ο συντελεστής του οικοπέδου, ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου, ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου, η τιμή της ζώνης και ο συντελεστής εμπορικότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η ένταξη αφορά σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού, για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης (τιμών ζώνης), και συντελεστών αυξομείωσης τους, βάσει εισηγήσεων των αρμόδιων επιτροπών, συγκριτικών στοιχείων των αρμόδιων ΔΟΥ, δεδομένων της κτηματαγοράς, με γνώμονα την εξομάλυνση των τιμών πανελλαδικά, για δικαιότερη κλιμάκωσή τους από περιοχή σε περιοχή.

Τυχόν διαφορές τιμών μεταξύ των ήδη υφιστάμενων και των νέων, που προσδιορίζονται βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, θα αφορούν οικισμούς ή ζώνες πόλεων με χαμηλότερες τιμές της αντικειμενικής αξίας, λόγω της μη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών από την 1/3/2007 και μετά.

«Το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων αποτέλεσε και αποτελεί μια θεσμική τομή μείζονος σημασίας, που παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη βάση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ ακινήτων, εισοδήματος, ΕΤΑΚ», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως με την ένταξη μιας περιοχής στο σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα η φορολογητέα αξία να είναι εκ των προτέρων γνωστή, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και προϋπολογισμός του κόστους από τους συναλλασσόμενους στην αγορά ακινήτων.

Το γεγονός ότι οι αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, για ενιαία πανελλαδική αντιμετώπιση ακινήτων αντίστοιχης αξίας, θα συμβάλλει:

Στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών.
Στην αποφυγή αμφισβητήσεων και αντιδικιών, στη διαφάνεια των συναλλαγών και στην ταχύτερη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων.
Στη δικαιότερη κατανομή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Στη μείωση των υποθέσεων που οδηγούνται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Στην αποσυμφόρηση των τμημάτων κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ, όπου μέχρι σήμερα οι υποθέσεις ακινήτων ελέγχονταν συνήθως στο χρόνο της παραγραφής, δηλαδή μετά από πέντε ή και περισσότερα χρόνια.


Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα ένταξης του συνόλου της χώρας στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Οικονομικών.

Ξεκίνησε το διαδικτυακό ταξίδι ο ''Καλλικράτης''

«Στον αέρα» ο ιστότοπος kallikratis.ypes.gr του υπουργείου Εσωτερικών

Αρχίζει τη λειτουργία του και το 1500 για την πληροφόρηση των πολιτών
Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το πραγματικό του ταξίδι ο «Καλλικράτης» ταξιδεύει διαδικτυακά.


Το νέο site του «Καλλικράτη»* παρουσίασε το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, τονίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει οδηγό τόσο για τους αιρετούς όσο και για τους πολίτες στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Αυτοδιοίκηση.

Τόνισε δε ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου δεν κόστισε στο ελληνικό δημόσιο, καθώς δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες του σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες και υποενότητες:

1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του «Καλλικράτη», το οποίο περιλαμβάνει 18 δράσεις:
• Τι είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο
• Ομάδα Διοίκησης Έργου
• Χρονοδιάγραμμα
• Δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου
1. Δράση 1: ΟΕΥ Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
2. Δράση 2: Οικονομικά ΟΤΑ
3. Δράση 3: Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ
4. Δράση 4: Προσωπικό και ΟΕΥ Δήμων
5. Δράση 5: Υποδομές στέγασης
6. Δράση 6: Νησιωτικότητα
7. Δράση 7: Ενημέρωση Δημάρχων, Περιφερειαρχών
8. Δράση 8: Ενημέρωση Περιφερειακών, Δημοτικών Συμβούλων
9. Δράση 9: Ενημέρωση/κατάρτιση εργαζομένων
10. Δράση 10: Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών
11. Δράση 11: Καλλικράτης στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ
12. Δράση 12: Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου
13. Δράση 13: Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων
14. Δράση 14: Ηλεκτρονικός Δήμος/ Περιφέρεια/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
15. Δράση 15: Νέα e-ΚΕΠ
16. Δράση 16: Κάρτα Δημότη- Πολίτη
17. Δράση 17: Αξιολόγηση Δήμων και Περιφερειών στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»
18. Δράση 18: Μηχανισμός Υποστήριξης
• Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικό Υλικό
o Πρόγραμμα σεμιναρίων
o Εκπαιδευτικό υλικό

2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Νόμος «Καλλικράτη»
• Εγκύκλιοι
• Υπουργικές Αποφάσεις
• Προεδρικά Διατάγματα

3) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
• Προσκλήσεις
• Προκηρύξεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
• Ενταγμένα έργα

4) ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΝΕΑ
• Τι αλλάζει με τον "Καλλικράτη"
• Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ομιλίες
• Εκδηλώσεις
Την παρουσίαση έκανε ο συνεργάτης του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος εγκαταλείπει από τις αρχές του έτους εγκαταλείπει το ΥΠΕΣ και "μετατάσεται" στο Δήμο Αθηναίων στη θέση του γενικού γραμματέα.
 

Παράλληλα με το site από τις αρχές του νέου έτους θα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή 1500 η οποία θα δίνει πληροφορίες κυρίως στους πολίτες των οποίων οι δήμοι συγχωνεύονται, ενώ πληροφορίες στους αιρετούς στους οποίους θα μοιραστεί και σχετικός εξοπλισμός, θα δίνονται και μέσω sms.

aftodioikisi.gr

Η Πόπη Γερακούδη νέα Διοικητής Θεσσαλίας-Στερεάς

Η μέχρι τώρα περιφερειάρχης Θεσσαλίας Πόπη Γερακούδη είναι η νέα Διοικητής Θεσσαλίας- Στερεάς
Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ποιοι θα είναι οι 7 Υπερπεριφερειάρχες-Διοικητές της χώρας, οι αποκαλούμενοι και «μικροί Πρωθυπουργοί»
Σύμφωνα με τον Καλλικράτη συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους οι εξής Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα και Υπερπεριφερειάρχης διορίστηκε o μέχρι τώρα περιφερειάρχης Ηλίας Λιακόπουλος.
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λάρισα και Υπερπεριφερειάρχης, ορίστηκε η Πόπη Γερακούδη.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα με Υπερπεριφερειάρχη την Δήμητρα Γεωργακοπούλου.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα, με Υπερπεριφερειάρχη τον Καθηγητή Τάσο Αποστολόπουλο, πρώην επικεφαλής του Οργανωτικού του ΠαΣοΚ.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, με Υπερπεριφερειάρχη τον Λαρισαίο Φώτη Χατζημιχάλη

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, με Υπερπεριφερειάρχη τον μέχρι τώρα Περιφερειάρχη Αθανάσιο Καρούντζο.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη, με Υπερπεριφερειάρχη τον Ευθύμιο Σιώκο.

Η επιλογή των Διοικητών ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Υπήρξε φυσικά η εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Γιάννη Ραγκούση, αλλά και έντονο παρασκήνιο, αφού μέχρι τελευταία στιγμή, πριν γίνουν οι τελικές επιλογές υπήρξαν πολλές αλλαγές στη λίστα των ονομάτων.
lamiareport.gr

Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις εφευρέσεις της επόμενης πενταετίας

Οι μπαταρίες που τροφοδοτούνται από τον αέρα και τα τρισδιάστατα κινητά τηλέφωνα που προβάλλουν ολογράμματα, είναι ανάμεσα στις κυριότερες μελλοντολογικές προβλέψεις των επιστημόνων της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας υπολογιστών ΙΒΜ, αναφορικά με τις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητά μας μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι ερευνητές της ΙΒΜ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, προβλέπουν σημαντικές προόδους στην τεχνολογία των τρανζίστορ και των μπαταριών, που θα επιτρέψουν στις διάφορες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές να λειτουργούν επί δεκαπλάσιο χρόνο σε σχέση με σήμερα.
Οι σημερινές μπαταρίες λιθίου-ιόντων είναι πιθανό να αντικατασταθούν από μπαταρίες «αέρα», που θα «αναπνέουν» τον ίδιο αέρα με μας. Αν αυτό όντως υλοποιηθεί, τότε θα προκύψει μια πολύ ελαφριά και ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία, κατάλληλη από ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι ποικίλες καταναλωτικές συσκευές.

Μάλιστα, η ΙΒΜ δεν αποκλείει σε μερικές μικρότερες συσκευές οι μπαταρίες να εξαφανιστούν τελείως, καθώς θα μειωθεί σε λιγότερο από 0,5 βολτ η αναγκαία ποσότητα ενέργειας ανά τρανζίστορ. Μερικά ρολόγια χειρός ήδη χρησιμοποιούν μια παραλλαγή αυτής της τεχνολογίας, καθώς φορτίζονται απλώς με την κίνηση του χεριού. Στο μέλλον, είναι πιθανό ένα κινητό τηλέφωνο να φορτίζεται απλώς με μια ανάλογη κίνηση.

Από την άλλη, προ των πυλών βρίσκεται η ευρύτερη χρήση της τεχνικής της ολογραφίας. Μεταξύ άλλων, αναμένονται τρισδιάστατες ολογραφικές κάμερες ενσωματωμένες σε κινητά τηλέφωνα, που θα επιτρέπουν στον χρήστη να συνομιλεί σε πραγματικό χρόνο με χρήση τρισδιάστατων βιντεο-ολογραμμάτων.

Μια άλλη εξέλιξη που διαγράφεται, είναι ότι οι άνθρωποι θα μεταβληθούν σε «ηλεκτρονικούς αισθητήρες που περπατάνε» . Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΙΒΜ, σε πέντε χρόνια διάφοροι αισθητήρες θα βρίσκονται ενσωματωμένοι στο κινητό τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο, ακόμα και στο πορτοφόλι μας, δίνοντας στους επιστήμονες (και άλλους ενδιαφερόμενους) μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το περιβάλλον, στο οποίο κινείται ο χρήστης.

Μεταξύ άλλων, αυτή η δυνατότητα αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο μια νέα γενιά πολιτών-επιστημόνων, οι οποίοι, με τη βοήθεια των αισθητήρων τους, θα είναι σε θέση να συλλέγουν πληθώρα στοιχείων και δεδομένων, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κ.α.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νυστέρι στα δημόσια νοσοκομεία

Αλλάζει ο νοσοκομειακός χάρτης της χώρας. Οι συζητήσεις για συγχωνεύσεις νοσηλευτικών μονάδων, συλλειτουργία τμημάτων και κλινικών, μεταφορά μεγάλων νοσοκομείων σε περιοχές εκτός κέντρου, αλλαγή χρήσης ή ακόμη και κλείσιμο ορισμένων εξ αυτών έχουν «ανάψει» για τα καλά στο υπουργείο Υγείας.

Ανάλογες σκέψεις έχουν γίνει και στο παρελθόν. Ωστόσο για πρώτη φορά συγκροτείται στο υπουργείο ομάδα εργασίας με αντικείμενο τις συγχωνεύσεις νοσοκομειακών ιδρυμάτων της χώρας.
Τον ρόλο του συντονιστή της ομάδας ανέλαβε ο καθηγητής Οικονομίας της Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λ. Λιαρόπουλος, ο οποίος είχε μελετήσει το θέμα των συγχωνεύσεων το 2002, ως πρόεδρος του τότε Α΄ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (ΠΕΣΥΠ) Αττικής. Ο κ. Λιαρόπουλος θα προετοιμάσει την εισήγησή του ως την 31η Μαρτίου 2011 και τον Απρίλιο ξεκινά τρίμηνος κοινωνικός διάλογος, προκειμένου να καταλήξει η ηγεσία του υπουργείου σε αποφάσεις για τη συγχώνευση νοσηλευτικών ιδρυμάτων...

Τα πρώτα σχέδια κάνουν λόγο για συλλειτουργία ορισμένων νοσοκομειακών μονάδων, κοινές διοικήσεις σε νοσοκομεία που συνορεύουν, ακόμη και για κοινά κτίρια. Οι υπηρεσίες που εξετάζονται για συγχώνευση είναι οι οικονομικές διευθύνσεις, τα πλυντήρια και τα μαγειρεία. Επίσης, ορισμένα νοσοκομεία θα συνεργάζονται σε επίπεδο χειρουργείων ή εργαστηρίων. Η πρώτη παρέμβαση αναμένεται να γίνει στα δύο νοσοκομεία Παίδων της Αττικής (Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού), στα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να λειτουργούν υπό μία διοίκηση. Τα δύο νοσοκομεία θα συνεργάζονται και σε επίπεδο ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή δεν θα λειτουργούν δύο όμοιες κλινικές, αλλά μία ενδυναμωμένη.


Το Νοσοκομείο Πατησίων μπορεί να συλλειτουργήσει με αυτό των Αγίων Αναργύρων, η «Παμμακάριστος» με το 7ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ το οποίο θα ενταχθεί- βάσει του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας- στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα»- Κωνσταντοπούλειο, ενώ το Σπηλιοπούλειο μπορεί να λειτουργήσει ως παράρτημα του Ευαγγελισμού και του μαιευτηρίου «Ελενα Βενιζέλου». Το «Ελπίς» μπορεί να λειτουργεί σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας». Ο ρόλος του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτό τα χειρουργεία ή τα εργαστήρια του «Αγίου Σάββα» με στόχο την αποσυμφόρηση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, ή να μετατραπεί σε ξενώνας για τη νοσηλεία ατόμων με καρκίνο που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου.

TO BHMA

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Κοινοτικά κονδύλια: Μια ιστορία διαφθοράς και ανεπάρκειας

Σε ένα όργιο διασπάθισης, αδυναμίας απορρόφησης και αναποτελεσματικότητας εξελίχθηκε το σκηνικό της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων.

Τα σημάδια υπήρχαν – οι εκθέσεις και τα καμπανάκια από την ΕΕ. Αλλά υπήρχαν και λεφτά. Οπότε λίγοι έδιναν σημασία στις προειδοποιήσεις και ακόμη λιγότεροι ανησυχούσαν για το μέλλον. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος είχε βρει λεφτά-χάρισμα για να συνεχίσει τον εκμαυλισμό του λαού με ξένα κόλλυβα.

Το καλοκαίρι του 2003, αφού απολαύσαμε το μεγαλείο της Προεδρίας της ΕΕ, αφού είχαμε θριαμβολογήσει για την είσοδο της Κύπρου στην Ένωση (με εξαίρεσή της από τον ευρωστρατό) και με πρόσφατη την θριαμβολογία από την επίτευξη του «εθνικού στόχου» της εισόδου στην ΟΝΕ (με το κόλπο των swaps όπως αποδείχθηκε), σήμανε συναγερμός στο κυβερνητικό επιτελείο.

Η ανησυχία οφειλόταν στο γεγονός ότι το πρόγραμμα του Γ΄ ΚΠΣ βρισκόταν ήδη στο μέσον της υλοποίησής του, αλλά οι απορροφήσεις δεν ξεπερνούσαν το 22%.

Αστοχίες… 75%!

Στη δημοσιότητα είχε δοθεί και ο απολογισμός του κοινωνικού προϋπολογισμού της Κομισιόν για την περίοδο 2000 – 2003 (με στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί ως τις 15 Μαΐου 2003). Σύμφωνα με το κείμενο, η Ελλάδα βρισκόταν μεταξύ των πέντε χωρών με τις μεγαλύτερες αστοχίες προβλέψεων και απορροφήσεων, με μια απόκλιση-ρεκόρ της τάξης του 75%. Όπως αναφερόταν στην έκθεση, η χώρα μας δέσμευε κονδύλια που μετά δεν μπορούσε να απορροφήσει – και αυτόματα (καθώς είχαν δεσμευθεί) πήγαιναν στην πρώτη χώρα που τα ζητούσε και είχε καταβάλει την εθνική συμμετοχή.

Ειδικότερα τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει την (καθυστερημένη κινητοποίηση), ανέφεραν ότι το κονδύλι για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας παρουσίαζε απορρόφηση της τάξης του 1%, εκείνο για τα λιμάνια βρισκόταν στο 1,96%, εκείνο που προοριζόταν για την προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στο 9%, το κονδύλι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο 6%, ενώ μηδενική ήταν η απορρόφηση για την βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, και των κονδυλίων για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου και των μειονεκτικών περιοχών.

Όλα αυτά, ενώ στις 7 Μαΐου του 2001, ο κ. Κ. Λαλιώτης είχε δηλώσει ότι δεν είχε χαθεί ούτε δραχμή από το Β΄ ΚΠΣ και πως όλα είχα προγραμματιστεί σωστά για το Γ΄ ΚΠΣ.

Διαβάζουμε από δημοσίευμα της 6ης Μαΐου 2003 από την εφημερίδα «Έθνος»: Τα κονδύλια της Ευρώπης δεν φθάνουν στον πολίτη. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται μέσα Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ως τα τέλη Απριλίου. Απαιτούνται 34 δικαιολογητικά. Ανυπέρβλητα εμπόδια και φωτογραφικές διατάξεις ώστε να λυμαίνονται τα κονδύλια οι ημέτεροι. Τα υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης δεν έχουν τεχνογνωσία για να βοηθούν τους ενδιαφερόμενους. Το κενό καλύπτουν ιδιωτικές εταιρίες που επηρεάζουν έτσι τα κέντρα αποφάσεων. Καμιά βοήθεια από τις τράπεζες που απέτυχαν πλήρως να διαχειριστούν το πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατάρρευση εσόδων

Την ίδια περίοδο καταγραφόταν κατάρρευση των εσόδων όσον αφορά στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Στο τέλος Ιουνίου 2003 η Ελλάδα είχε εισπράξει μόνο 4,6 δις ευρώ από τα 21,3 του Γ΄ ΚΠΣ. Και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας διαπίστωνε καταποντισμό των εισπράξεων από ΕΕ κατά 60% τον Απρίλιο και κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2003.

Το πρώτο τρίμηνο του 2003 η Αθήνα δεν κατάφερε να δεσμεύσει παρά μόλις το 9% των συνολικών πόρων του Γ΄ ΚΠΣ που προβλεπόταν για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να δεσμεύσει το 2003 το 60% περίπου των συνολικών πόρων του Γ΄ ΚΠΣ. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2003 η απορρόφηση σε πραγματική εκτέλεση έργων, ήταν 12,45%, μη συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Έτσι, το καλοκαίρι του 2003, ο τότε πρωθυπουργός Κ. Σημίτης συγκάλεσε επείγουσα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την (κακή) πορεία του Γ΄ ΚΠΣ (τα προηγούμενα είχαν ήδη φαγωθεί και χωνευτεί). Εξαιρουμένων 531 εκ ευρώ από το Β΄ ΚΠΣ, που μόλις είχε γίνει γνωστό πως είχαν χαθεί οριστικά.

Κατά την έξοδό τους από την σύσκεψη, όλοι ήσαν περιχαρείς. Οι απαντήσεις τυπικές: «Πάμε αρκετά καλά», «Οι ρυθμοί είναι ικανοποιητικοί», «Περιμένουμε πρόοδο ως το τέλος του έτους», «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ». «Θα συντονιστούμε», «Οι ενέργειές μας θα εντατικοποιηθούν».

Στο σημείο αυτό, αξίζει να θυμίσουμε ότι ο αρμόδιος για την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων υφυπουργός κ. Χρήστος Πάχτας είχε αποπεμφθεί με αφορμή ένα σκάνδαλο (για το οποίο αργότερα αθωώθηκε) και όχι για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούσε και ενεργούσε σχετικά με την πορεία του ΚΠΣ.

Τον Οκτώβριο του 2003 έγγραφο της Κομισιόν (Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. με ενδιάμεσο αποδέκτη τον αρμόδιο επίτροπο Μισέλ Μπαρνιέ και τελικό παραλήπτη την τότε Επίτροπο κ. Α. Διαμαντοπούλου) διαπιστώνει σημαντικές καθυστερήσεις, προβλήματα κακοδιαχείρισης και αδυναμία της δημόσιας διοίκησης στην υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ.

Τον Νοέμβριο του 2003, δόθηκε στη δημοσιότητα η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Γ΄ ΚΠΣ από εταιρία συμβούλων που διευθυνόταν από γνωστό υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην γραμματέα υπουργείου, τον κ. Κανδαλέπα. Σύμφωνα με αυτήν από τα 24 επιχειρησιακά προγράμματα του Γ' ΚΠΣ, μόνο το πρόγραμμα οδικών αξόνων έχει απορρόφηση 37%, ενώ τα προγράμματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο του λαού καθυστερούσαν. (Ανταγωνιστικότητα 8%, κοινωνία της πληροφορίας 8%, υγεία-πρόνοια 7%).

Αδιαφορία για την μεταποίηση

Με δεδομένο ότι για να εκταμιευθούν κοινοτικά κονδύλια απαιτείται η καταβολή της εθνικής συμμετοχής, προκύπτει ότι βρίσκονταν χρήματα για τον κατασκευαστικό τομέα, ενώ έμεναν πίσω σημαντικοί τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες ή η μεταποίηση. Στην πραγματικότητα, στο σύνολο του ελληνικού ΚΠΣ, το «παραγωγικό περιβάλλον» απορροφούσε μόνο το 22% των συνολικών κοινοτικών πόρων, ενώ στην Ισπανία η συγκεκριμένη απορρόφηση βρισκόταν στο 22% και η Ιταλία είχε απορροφήσει το 48,5% με σκοπό την ανάπτυξη του νότου της.

Τελικά, τον Δεκέμβριο του 2003, το υπουργείο των Οικονομικών έδωσε νέα στοιχεία για την πορεία των κονδυλίων. Η απορρόφηση στους τομείς υγείας – πρόνοιας βρισκόταν στο 10,05%, Κοινωνίας της Πληροφορίας στο 16%, Ανταγωνιστικότητας στο 19%, Περιβάλλον στο 17%, Δ. Ελλάδα στο 12%, Β. Αιγαίο και Ήπειρος στο 13%, Πελοπόννησος στο 14%, Περιφέρεια Θεσσαλίας στο 15%, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο 17%, Δ. Μακεδονία και Ν. Αιγαίου στο 18%, Κ. Μακεδονία στο 19%. Συνολικά είχε απορροφηθεί το 23%, στο οποίο πρέπει να προστεθεί το 7% της προκαταβολής. Ήταν πλέον σαφές ότι το Γ΄ ΚΠΣ πάλευε με τα κύματα της γραφειοκρατίας, καθώς μεσολαβούσαν 15 μήνες μεταξύ της έναρξης των έργων και της υπογραφής των τελικών συμβάσεων.

Στις 15 Μαΐου 2004 ανακοινώθηκε συνολική απορρόφηση της τάξης του 24% (τομεακά προγράμματα 27%, περιφερειακά 18%).

Τον Σεπτέμβριο του 2004, η Γερμανίδα τότε Επίτροπος αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού ανακοίνωσε ότι οι καθαρές απολαβές της Ελλάδας το 2002 ήταν 3,1 δις ευρώ – χαμηλότερες κατά 1,05 δις ευρώ σε σχέση με το 2001 – εξαιτίας, όπως είπε καθυστερημένης υποβολής των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ.

Προείσπραξη από off-shore

Σε όλα αυτά, πρέπει να προσθέσουμε και απώλειες από καταβληθείσες προμήθειες, καθώς τον Οκτώβριο του 200 εκχωρήθηκαν μελλοντικά έσοδα από το Γ’ ΚΠΣ συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ (για την περίοδο ως τον Ιανουάριο 2007), στις off-shore εταιρίες «Αίολος», «Αριάδνη» και «Άτλας» με έδρα το Λουξεμβούργο, στις οποίες καταβλήθηκαν προμήθειες ύψους 7 δισ. δρχ.

Δια της εκχώρησης δεσμεύθηκαν εθνικοί πόροι για 5, 10 και 19 χρόνια, που αντιστοιχούσαν στις επόμενες πέντε κυβερνήσεις και στις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά από τα μελλοντικά έσοδα από το Γ΄ ΚΠΣ, τα κρατικά λαχεία και το Γιουροκοντρόλ προεισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν πάνω από 2 δις.

Το 2004 δημοσιοποιήθηκαν νέα απογοητευτικά στοιχεία: Η απορροφητικότητα του πρώτου κύκλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), που είχε ημερομηνία ένταξης την 31η Ιουλίου 2002, βρισκόταν στα επίπεδα του 6%.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητοποιούσε πόρους ύψους 6,4 δις ευρώ (κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση) για την ενίσχυση των παραγωγικών ικανοτήτων της ελληνικής οικονομία• και για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της. Συνολικά το πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας, τον Απρίλιο του 2004, μόλις που άγγιζε το 15%, ενώ το ΕΠΑΝ αναδεικνυόταν πρωταθλητής στις απώλειες κονδυλίων.

Την ίδια περίοδο, το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», αν και στον πέμπτο χρόνο υλοποίησής του μετά βίας ξεπερνούσε (χωρίς την προκαταβολή) το 12%.

Στις μεταφορές η απορροφητικότητα μόλις που άγγιζε το 18%, τέσσερα χρόνια μετά την ισχύ του Γ’ ΚΠΣ. Καρκινοβατούσε το πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι – Αεροδρόμια – Αστικές Συγκοινωνίες». Το ύψος των κονδυλίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρισκόταν στο 20% (και με την αναδιάρθρωση υπολογιζόταν στο 30%), τη στιγμή που στην Ισπανία είχε απορροφηθεί το 48,5%.

Ο μέσος όρος απορροφητικότητας του Γ΄ ΚΠΣ ήταν μέχρι το τέλος Μαρτίου 5,64% σε ετήσια βάση, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν στην προτελευταία θέση μετά την Ολλανδία και τελευταία στις δεσμεύσεις, κατά δήλωση του αρμοδίου Επιτρόπου Φρανς Φίσλερ.

Ως γνωστόν, ο κανόνας Ν+2 επέβαλλε απορρόφηση εντός του 2004 όσων κονδυλίων είχαν δεσμευθεί μέχρι το 2002. Οι καθυστερήσεις είχαν επιπτώσεις και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ άρχισαν οι εσωτερικές ανακατατάξεις με μεταφορές πόρων από προγράμματα που εμφάνιζαν καθυστερήσεις σε προγράμματα που εξελίσσονταν κανονικά.

Συνολικά, 585 εκ ευρώ χάθηκαν τη δεκαετία 1993-2003 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Εξ αυτών, τα τελευταία 5 εκ χάθηκαν με την απόφαση της 3ης Μαρτίου 2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω ελεγκτικών και διαχειριστικών παραλείψεων κατά την τριετία 1999-2001.

Τα στοιχεία της ντροπής

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί μέχρις τις 15 Μαΐου 2004, όσον αφορά στις απορροφήσεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, είχα ως εξής:


Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση:
Πρόσβαση των Γυναικών στην αγορά εργασίας, 1%
Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων, 8%
Προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλών, 4%
Οδικοί άξονες, λιμένες, αστική ανάπτυξη:
Μετρό Θεσσαλονίκης, μηδενική
Λιμάνια, 1,96%
Λοιποί οδικοί άξονες, 9%
Ασφάλεια ναυσιπλοΐας - έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, 3%
Οδική ασφάλεια, 9%
Σιδηρόδρομοι, Αστικές συγκοινωνίες, αεροδρόμια:
Αναδιάρθρωση ΟΣΕ και εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, 3%
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των αεροδρομίων, 9%
Οδική ασφάλεια και τεχνική βοήθεια, 3%
Ανταγωνιστικότητα:
Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, 5%
Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος-προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, 9%
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, 4%
Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, 6%
Ανθρώπινοι πόροι, 9%
Αγροτική ανάπτυξη – ανασυγκρότηση της υπαίθρου:
Βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, μηδενική.
Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν, 4%
Πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, 3%
Αλιεία
«Άλλα μέτρα», μηδενική
Ανανέωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού στόλου, 11%
Περιβάλλον:
Υδατικό περιβάλλον, 3%
Στερεά Απόβλητα, 9%
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, θόρυβος, 6%
Θεσμοί, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 5,62%
Άλλες περιβαλλοντικές δράσεις, 1%
Χωροταξία, πολεοδομία, αναπλάσεις, 6%
Πολιτισμός:
Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισμού, 6%
Υγεία:
Ψυχική υγεία, 8%
Πρόνοια, 7%
Κοινωνία της Πληροφορίας:
Επικοινωνίες, 1%
Εξυπηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, 7%
Ανάπτυξη και Απασχόληση, 9%
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα:
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ανάπτυξη ορεινού χώρου, εσωτερικών ζωνών και μειονεκτικών/προβληματικών περιοχών, μηδενική.
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Αναδιάρθρωση τοπικής οικονομίας, ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, 7%. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών και παραλιμνίων περιοχών, 5%.
ΠΕΠ Ηπείρου. Ανάδειξη της περιφέρειας ως δυτικής πύλης για τη Βόρεια Ελλάδα – αναπτυξιακή αξιοποίηση του πλεονεκτήματος των μεγάλων έργων μεταφορών, 7%. Ενίσχυση των αστικών υποδομών και υπηρεσιών, 8%. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου, 8%
ΠΕΠ Θεσσαλίας. Ενίσχυση παραγωγικού περιβάλλοντος, 4%
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου, 7%
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Ενίσχυση-εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και διασύνδεση με την τοπική οικονομία, 5%. Βασικές και κοινωνικές υποδομές, ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, 9%.
ΠΕΠ Αττικής. Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, 7%
ΠΕΠ Πελοποννήσου. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου, 7%
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Διαφοροποίηση της νησιωτικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας και της ανάπτυξης της καινοτομίας, 4% Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης-ανάπτυξη της υπαίθρου, 6%
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναμικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης, 6%. Ανάπτυξη της υπαίθρου και ενίσχυση των νησιών και περιοχών χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, 7%
ΠΕΠ Κρήτης. Συμμετοχή της περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος διαμετακόμισης, 3%.

«Έτσι χάνετε τα λεφτά»!

Τον Ιούνιο του 2004 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 5η Σύνοδος της Επιτροπής Παρακολούθησης Κοινοτικών Κονδυλίων, για την περίοδο 2001-2003. Ο Ρ. Σόττον, υπεύθυνος για την εποπτεία των προγραμμάτων του ελληνικού ΚΠΣ, υποστήριξε ότι υπάρχει «ασυνεννοησία» μεταξύ της Κεντρικής αλλά και των Περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών με τους τελικούς δικαιούχους των κοινοτικών πόρων, με αποτέλεσμα συχνές υπερβάσεις τόσο του φυσικού αντικειμένου όσο και του αρχικού προϋπολογισμού.

Επανέλαβε την ανάγκη για άμεσες αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης των μεγάλων έργων και ειδικότερα των προγραμμάτων των Οδικών Αξόνων. Εντόπισε εκεί εκτεταμένες παραβάσεις των κοινοτικών κανονισμών, με αποτέλεσμα απώλειες χρηματοδότησης. «Έτσι χάνετε τα λεφτά του πακέτου», έγραψε στις 9 Ιουνίου 2004 η «Ελευθεροτυπία», αναφερόμενη στις δηλώσεις Σόττον.

Χαρακτηριστική περίπτωση του πώς χάθηκαν τα κοινοτικά χρήματα, ήταν αυτή του Κτηματολογίου: Το 1996 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κτηματογράφησης και με κοινοτική χρηματοδότηση, αλλά το 2002 ο αρμόδιος επίτροπος διαπίστωσε ότι έγινε «το μισό έργο με τα διπλάσια κονδύλια». Σταμάτησε η χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ και η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιστρέψει 100 εκ ε που είχε λάβει από το Β΄ ΚΠΣ.

Σκάνδαλο αποκαλύφθηκε και με αφορμή χιλιάδες τόνους ρυζιού που προορίζονταν για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και είχαν πληρωθεί γι’ αυτό το σκοπό από την Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλισθεί η ελάχιστη τιμή του προϊόντος. Αγοράστηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με λεφτά της Κοινότητας, υποθηκεύθηκαν και έκαναν φτερά. 7.500 τόνοι αξίας 2.250.000 ε.

Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό πρόβλημα ως προς την αγροτική μας οικονομία. Όπως προέκυψε από τις δηλώσεις του τότε αρμόδιου Επιτρόπου Φίσλερ, μεταξύ του 2001 και του 2003 η Ελλάδα δεν συμμετείχε σε καμιά κοινοτική ενέργεια για προώθηση γεωργικών προϊόντων.. Με την Ελλάδα απούσα είχαν εγκριθεί συνολικά 30 προγράμματα που εξελίσσονταν στις αγορές των τρίτων χωρών, συνολικού κόστους 45,1 εκ ευρώ, εκ των οποίων η Ε.Ε. κάλυπτε το 50%. Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2004, η απορρόφηση στα 4 επιχειρησιακά προγράμματα είχαν ως εξής: 22,3% στο Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, 22,3% στο Ε.Π Αλιείας, 10, 2% στην Κ.Π. Λήντερ και 44,9% στο Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι χαμηλές απορροφήσεις και οι απώλειες κοινοτικών πόρων ξεπέρασαν το 1% του ΑΕΠ (περί το 1,5 δις ευρώ), το 2005. Τα έργα του Γ΄ΚΠΣ από το 2000 ως το 2003 που εντοπίσθηκαν από τον έλεγχο του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ελέγχου Ποιότητας και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι δεν ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις των κοινοτικών κανονισμών ήσαν ύψους 950 εκ ευρώ. Για τα έργα αυτά δεν ζητήθηκαν (για να μην προκληθεί περικοπή άλλων πόρων) από την ΕΕ οι επιδοτήσεις και οι σχετικές δαπάνες καταγράφηκαν στο έλλειμμα.

Διαβάζουμε στην Καθημερινή (16 Δεκεμβρίου 2004, Σεραφείμ Κωνσταντινίδης): «Το Α΄ ΚΠΣ εξανεμίσθηκε χωρίς κανείς να καταλάβει το παραμικρό. Το δεύτερο σε οδικά και άλλα δημόσια έργα με μικρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Στο τρίτο, θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα απορροφηθούν τα προβλεπόμενα κονδύλια».

Στις 15 Δεκεμβρίου 2004, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, τομεάρχης Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, Βίλφκοφ Σλόιτερ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: Καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η απόκλιση βρίσκεται στο 25%, παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στα περιφερειακά προγράμματα.

Σκληρή επιστολή και όργιο παρατυπιών

Τον ίδιο μήνα, αμέσως μετά την 6η Σύνοδο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ, η Πολωνή τότε αρμόδια Επίτροπος Ντανούτα Χούμπνερ έστειλε σκληρή επιστολή με την οποία ενημέρωνε για τις συνέπειες που σύμφωνα με τον κανονισμό οδηγούσαν σε πρόστιμα που κυμαίνονταν μεταξύ 10% και 100% του προϋπολογισμού του έργου στο οποίο είχαν γίνει οι λεγόμενες «συμπληρωματικές συμβάσεις», επειδή το έργο είχε ξεφύγει από τον προϋπολογισμό του.

Επρόκειτο για τις απευθείας αναθέσεις στον ανάδοχο, τακτική που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απορρίψει, με την Ελλάδα να προχωρά σε νέα «τεχνική», τις λεγόμενες «επί έλαττον συμβάσεις». Οι συμβάσεις αυτές επέτρεπαν να αλλάξει – εσωτερικά στον προϋπολογισμό του έργου – η κατανομή των πόρων, έτσι ώστε να γίνει ολόκληρη η δαπάνη των κοινοτικών κονδυλίων.

Οι επί έλαττον συμβάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί για την ανακατανομή των δαπανών, αλλά σε διαφορετικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα η απορρόφηση των πόρων να δικαιολογείται, αλλά στην πραγματικότητα να αλλάζει το αντικείμενο του έργου. Το θέμα είχε τεθεί από το 2003 και ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με τον τότε επίτροπο Μ. Μπαρνιέ, που το καλοκαίρι του 2003 κατέληξαν σε μια άτυπη συμφωνία να σταματήσουν με νόμο οι συμβάσεις αυτές και η Κομισιόν να ξεχάσει το θέμα. Η απομάκρυνση Πάχτα και οι εκλογές σταμάτησαν τη διαδικασία. Δυο μέρες πριν από τις εκλογές είχε υπογραφεί μνημόνιο, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Τον Ιανουάριο του 2005 πληροφορηθήκαμε ότι χάσαμε 956 εκ ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ, καθώς το υπουργείο Οικονομίας διέγραψε σειρά έργων γιατί θα τα απέρριπτε η ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2005, μαθαίνουμε ότι από τα ευρήματα ελέγχου της Κομισιόν την περίοδο 2001-2003, προκύπτει όργιο παρατυπιών και κακοδιαχείρισης στην υλοποίηση του Γ΄ ΚΠΣ την περίοδο 2001-2003, σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου της κομισιόν τον Οκτώβριο 2003, στην οποία στηρίζει την απειλή της για αναστολή πληρωμών σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μερικά από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ ΚΠΣ ήταν ημιτελή έργα του Β΄ ΚΠΣ.

Τον Μάρτιο του 2005 πληροφορούμαστε ότι τελικά τα χρήματα που χάθηκαν οριστικά από το Β΄ ΚΠΣ ήταν 1 δις ευρώ, καθώς δεν κατέστη ακόμη εφικτό να κλείσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα Οδικοί Αξονες και Σιδηρόδρομοι, λόγω διαχειριστικών και τεχνικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν ύστερα από ελέγχους της ΕΕ.

Αρχίζει η διαπραγμάτευση για να μην υλοποιηθεί η απειλή για περικοπή άνω των 2 δις ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ, με την ΕΕ να ζητά πίσω 1,25 δις ευρώ για «διορθώσεις» της περιόδου 2001-2004. Τελικά, γίνεται δεκτός ο διακανονισμός και η «ποινή» μειώνεται στα 518 εκ ευρώ.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, μέχρι τον Ιούλιο του 2005 (ένα χρόνο δηλαδή πριν από τη λήξη του), η Ελλάδα είχε απορροφήσει το 31,3% του Γ΄ ΚΠΣ.

Το Φθινόπωρο του 2005 τα μισά έργα του Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον εμφάνιζαν μηδενική απορροφητικότητα. Από τα 14, τα 9 παρέμεναν εντελώς ανενεργά και η συνολική απορρόφηση βρισκόταν στο 20,2%. Σε επίπεδο περιφέρειας τα 46 από τα 84 περιβαλλοντικά έργα που εμπίπτουν στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Συνοχής εμφάνιζαν μηδενική απορροφητικότητα.

Τον Νοέμβριο του 2005 έρχεται ο λογαριασμός: Έχουν χαθεί 1,3 δις ε (944 εκ από το Β΄ ΚΠΣ, 134 από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, 253,93 εκ ε από το Ταμείο Συνοχής και 1,08 εκ από μελέτες). ΄Αλλωστε, από τη δεκαετία του 1990 η βρετανική προεδρία είχα χαρακτηρίσει «ανάπηρη χώρα» την Ελλάδα, λόγω της αδυναμίας απορρόφησης κοινοτικών πόρων.

Στο μεταξύ, οι ρυθμοί επιταχύνονται και τα ποσοστά απορροφήσεων αυξάνουν, φθάνοντας από το 21,5% των πρώτων 50 μηνών λειτουργίας του Γ΄ ΚΠΣ, στο 41,6% τους επόμενους 22 μήνες.

Το μεγάλο φαγοπότι στα νοσοκομεία

Τον Φεβρουάριο του 2006, η Κομισιόν διενεργεί ελέγχους σε δέκα νοσοκομεία που κατασκευάστηκαν με κονδύλια από το Β και το Γ΄ ΚΠΣ. Διαπιστώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τα 4 χρόνια και οι υπερβάσεις κόστους έφτασαν το 28%.

Μερικά παραδείγματα: Το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είχε χρηματοδοτηθεί από το Β΄ ΚΠΣ και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2000. Τελικά, εγκαινιάσθηκε το 2003, χωρίς όμως να πιστοποιηθεί επισήμως. Το συνολικό του κόστος έφτασε τα 117 εκ ευρώ και οι υπερβάσεις στο 59%. Το Αττικόν έπρεπε να δέχεται ασθενείς από το 1999, λειτούργησε το 2003. Στο νοσοκομείο των Σερρών σημειώθηκε καθυστέρηση τριών χρόνων και υπέρβαση της τάξης του 83%. Στο νοσοκομείο Πύργου διαπιστώθηκε υπέρβαση της τάξης του 26% και καθυστέρηση 4 χρόνων. Το νοσοκομείο της Ρόδου εγκαινιάσθηκε το 2003, αν και έπρεπε να λειτουργεί από 1998, ενώ οι υπερβάσεις έφθασαν τα 145 εκ ευρώ.

Ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και στα υπόλοιπα έργα, το 20% των οποίων «κόβεται» σε ελέγχους ποιότητας. Τον Ιούλιο του 2006 η Κομισιόν επανέρχεται με νέες συστάσεις για τη λειτουργία των διαχειριστικών ελέγχων.
Από τα 22.760 έργα που ήσαν ενταγμένα στο Γ΄ ΚΠΣ τα 4.552 σημείωναν αστοχίες ή κακοτεχνίες. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα καλείται να επιστρέψει 14,5 εκ ευρώ, από χρήματα που είχαν καταβληθεί από το Γεωργικό Ταμείο, για διαχειριστικά λάθη της περιόδου 2001-2003 στον γεωργικό τομέα.

Όπως είχε πράξει και η κυβέρνηση Σημίτη το καλοκαίρι του 2003, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δημιουργεί «Διευθυντήριο» για το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ, ανακοινώνοντας την σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων για να περιοριστούν οι απώλειες.

Τον Σεπτέμβριο του 2006, γίνεται γνωστό ότι οι εισροές κοινοτικών πόρων το 2005 έφθασαν στο 3,15% του ΑΕΠ, με την Ελλάδα περισσότερο ωφελημένη μετά τη Λιθουανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το 2005 εισπράξαμε 5,6 δις ευρώ, ενώ ο τομέας της Γεωργίας επωφελήθηκε με το ποσόν των 2,755 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,82 δις χορηγήθηκαν υπό μορφή απευθείας εισοδηματικών ενισχύσεων για τους αγρότες.

Τον Ιανουάριο του 2007 η απορρόφηση φθάνει στο 58%, με καλύτερες, όπως ανακοινώνεται, επιδόσεις στην Ανταγωνιστικότητα, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Τον Ιούλιο μας του 2007 μας ενημερώνουν ότι απορρόφησαν το 78% των κοινοτικών κονδυλίων οι δασικές δράσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».

Μαθαίνουμε, όμως, επίσης ότι σε δεινή θέση βρίσκονται τα οδικά και περιβαλλοντικά έργα του Ταμείου Συνοχής, όπως προκύπτει από απολογιστική έκθεση για την περίοδο 2000-2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τα 3,3 δις ε που αρχικά δικαιούμασταν χάσαμε τα 492 εκ ε (το 15% του συνόλου). Τόσο μεγάλες απώλειες δεν εμφανίζονταν σε κανένα άλλο κράτος-μέλος.

Πρώτοι σε παρατυπίες και το 2006

Τα στοιχεία που έρχονται από τις Βρυξέλλες καταργούν ουσιαστικά τις θριαμβολογίες. Τον Δεκέμβριο του 2007, έρχεται η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης των Διαρθρωτικών Ταμείων για το 2006 – κείμενο του επιτελείου της τότε Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Ντανούτα Χούμπνερ.

Σύμφωνα με αυτά, ήμασταν πρώτοι σε παρατυπίες, που είχαν ήδη οδηγήσει σε απώλεια 837,61 εκ ευρώ και τελευταίοι σε απορροφήσεις (στο 53,3% (12,1 δις ε) έναντι 75% ακόμη και της συνήθως ουραγού Πορτογαλίας). Το ποσό που χάσαμε από το Γ΄ ΚΠΣ ως το τέλος του 2006 ήταν 837,61 εκ ε (518 με απόφαση της ΕΕ και τα άλλα με ελληνική πρωτοβουλία για να αποφύγουμε τον έλεγχο που θα οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα). Την περίοδο 1994 – 1999 επιστρέψαμε για τους ίδιους λόγους 359,8 εκ ευρώ.

Τον Φεβρουάριο του 2008 βρισκόμασταν στην 18η θέση στην απορρόφηση κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000-2006. Η απορρόφησή μας βρισκόταν στο 74% (τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην «παλαιά Ευρώπη» των 15).

Στα τέλη του 2008, τα κοινοτικά όργανα έδωσαν στη δημοσιότητα τον απολογισμό του 2007 για όλες τις χώρες μέλη. Το 2007, λοιπόν, πάνω από το 50% των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης σε 10 κράτη της ΕΕ τα οποία έλαβαν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής, καταγράφηκαν στην Ελλάδα.

Οι έλεγχοι μόνο για το 2007 αποκάλυψαν στο σύνολο της ΕΕ προβλήματα σε έργα αξίας 110,2 εκ ευρώ, ποσά των οποίων ζητήθηκε η Επιτροπή. Από αυτά τα χρήματα, τα 67,2 εκ ευρώ των παρατυπιών εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και ήδη έχουν επιστραφεί. Με αποτέλεσμα το κόστος των έργων να επωμιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Όλα αυτά, ενώ η Ελλάδα κατατασσόταν τελευταία στις απορροφήσεις πόρων του Ταμείου Συνοχής μεταξύ των 4 παλαιών χωρών που μετείχαν από το 2000.

Σύμφωνα με τον ίδιο απολογισμό, στο τέλος του 2007 το ποσοστό απορρόφησης στην Ελλάδα ήταν 61%, έναντι 90% της Ιρλανδίας. Από τα 3,6 δις ευρώ του Ταμείου Συνοχής πήραμε τα 2,25 και τα υπόλοιπα 1,36 έμειναν στα αζήτητα.

Τον Αύγουστο του 2009 είχαμε νέα έκθεση-καταπέλτη:. Η Ελλάδα εισέπραξε αναλογικά τα πιο πολλά κοινοτικά κονδύλια από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ μέσω του Γ΄ ΚΠΣ: 22,6 δις ε (342 ε ανά κάτοικο τον χρόνο, ποσό-ρεκόρ αφού ο μέσος όρος ήταν τα 168,3 ευρώ ή ίσο με το 2,15% του ΑΕΠ). Αλλά, σύμφωνα με την έκθεση, τα κεφάλαια δεν συνοδεύθηκαν από επαρκή κρατική συμμετοχή, ούτε προσέλκυσαν ισχυρά ιδιωτικά κεφάλαια, προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή.

Οι ιδιωτικές δαπάνες έφθασαν μόλις τα 5,47 δις ε (19,2% του Γ΄ ΚΠΣ, δεύτερη χαμηλότερη αναλογία μετά την Ιρλανδία), έναντι 38,8% του κοινοτικού μέσου όρου. Χωρίς ιδιωτική συμμετοχή έγινε το 70,7% των επενδύσεων, έναντι 59,4% του κοινοτικού μέσου όρου. Τα ποσά μοιράστηκαν «υδροκέφαλα». Η περιφέρεια πήρε λιγότερα κονδύλια από κάθε άλλη χώρα. Ήμασταν πρώτοι σε χρηματοδότηση δρόμων και άλλων «βαριών» υποδομών και τελευταίοι σε δαπάνες για νέες τεχνολογίες και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επίσης: Το 29,7% των χρημάτων κατέληξε σε 13 περιφερειακά έργα και το 60,3% σε 12 έργα που διαχειρίστηκαν σε κεντρικό επίπεδο τα υπουργεία, την στιγμή που κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 70% των επιδοτήσεων πήγε στην περιφέρεια. Το 52,9% έγιναν δρόμοι και άλλα έργα υποδομής (μόνο στο Λουξεμβούργο εμφανίστηκε υψηλότερη αναλογία). Μόνο το 5,9% πήγε στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2η μικρότερη αναλογία μετά το Λουξεμβούργο). Μόνο το 0,7% σε εταιρίες με πάνω από 250 εργαζόμενους (2,7% στην ΕΕ). Ο Τουρισμός έλαβε μόνο το 2,6% των κονδυλίων (τρίτο μικρότερο ποσοστό στην ΕΕ). Μόνο το 1,8% στην τεχνολογική ανάπτυξη (5,8% ο μέσος κοινοτικός όρος, ενώ Φινλανδία, Αυστρία και Βέλγιο ξόδεψαν πάνω από 13% των κεφαλαίων).

Η απορρόφηση του Γ΄ ΚΠΣ στο τέλος του 2008 στο 88,9% και ήταν υψηλότερη από τον μέσο κοινοτικό όρο (87,9%). Αλλά 405,4 εκ ε (1,79% των κονδυλίων, ποσό που είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ) χάθηκαν λόγω παρατυπιών.

Τον Φεβρουάριο του 2009, η απορρόφηση του Γ΄ ΚΠΣ έφθασε στο 93%, με την Ελλάδα να έχει εισπράξει από τα τέσσερα διαρθρωτικά ταμεία (με εξαίρεση το Ταμείο Συνοχής) 20,9 δις ε από τα 23,4 που ήταν διαθέσιμα και την επίδοσή της συμπίπτει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τον Ιούνιο του 2009 παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες η θέση της Ελλάδας όσον αφορά στην κατασκευή οδικών αξόνων. Οι Ευρωπαίοι μίλησαν για «αναποτελεσματική χρήση των κονδυλίων». Ενδεικτικά υπολογίστηκε ότι η κατασκευή της Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ) κοστίζει περισσότερο και από τους 7 άλλους ευρωπαϊκούς άξονες που μελέτησαν. Σύμφωνα με την μελέτη, 1 ελληνικό χλμ αξίζει όσο 7 στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Κι’ άλλη έκθεση – κόλαφος

Τον Σεπτέμβριο του 2009, είχαμε νέα έκθεση-κόλαφο: Τελευταία σε απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων αλλά και πρώτη σε επιστροφή επιδοτήσεων λόγω απάτης και παρατυπιών ήταν η Ελλάδα το 2008, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν για την πορεία έργων αξίας 3,6 δις ε του Ταμείου Συνοχής. Καταγράφονταν τεράστιες καθυστερήσεις σε έργα περιβάλλοντος κυρίως στην Αττική.

Σύμφωνα με την έκθεση παρέμεναν ανεκμετάλλευτα 1,15 δις ε. Πρόκειται για πρόγραμμα που τρέχει παράλληλα με τα γνωστά (ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) από τα οποία θα μπορούσε σήμερα η χώρα να έχει ρευστότητα 9 δις ε Η Ελλάδα έχει λάβει μόνο το 68,5% των κονδυλίων που της αναλογούν (2,45 δις ε), όταν άλλα κράτη, που ξεκίνησαν 4 χρόνια μετά, όπως η Σλοβακία και η Εσθονία είχαν ξεπεράσει το 77%. Στο 77% βρίσκονται και τα τέσσερα παλαιά κράτη που ξεκίνησαν το 2000.

Στο μεταξύ, υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει το ΕΣΠΑ (2007-2013). Αλλά σχεδόν
τρία χρόνια από την έναρξη του προγράμματος η απορρόφηση βρισκόταν στο 2,28% (διότι συνεχιζόταν η απορρόφηση του Γ΄ ΚΠΣ). Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν, η Ελλάδα ήταν η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης.

Τον Δεκέμβριο του 2009 είχαμε κοινοτική έκθεση που αξιολογούσε το κόστος των μεγάλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ. Σημειώνονταν υπερβάσεις ακόμη και κατά 100%. Υπολογιζόταν ότι 1 χλμ αυτοκινητόδρομου κόστιζε ως και 65 εκ ευρώ, όταν το πιο ακριβό έργο στα υπόλοιπα κοινοτικά κράτη πληρώνεται το πολύ με 20 εκ ευρώ ανά χλμ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η κακή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων όχι μόνο αύξησε το κόστος, αλλά στέρησε την Ελλάδα από υποδομές που είχε ανάγκη και έμειναν στα χαρτιά. Η Εγνατία (τμήμα Ιωάννινα – Μέτσοβο) κόστισε 65 εκ ευρώ ανά χλμ. Το Τμήμα του Κηφισού, 60 εκ ευρώ.

Επισημάνθηκε επίσης ότι για πολλά έργα οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έδωσαν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα. Πολλά (28 από τα 173) αποδείχθηκαν ημιτελή. Ο Κηφισός αρχικά είχε υπολογιστεί σε αξία 26-27 εκ ευρώ ανά χλμ και κατέληξε σε 36 εκ ευρώ ανά χλμ (δύο συμβάσεις, η μία το 2003 και η άλλη το 2005). Η Αττική Οδός από 9 εκ ευρώ ανά χλμ έφτασε στα 20 εκ ευρώ (πάνω από 100% η αύξηση επί του αρχικού προϋπολογισμού). Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε τις μεγαλύτερες υπερβάσεις κόστους στην ΕΕ.

Το κακό είναι ότι και σήμερα η Ελλάδα δεν κατορθώνει να επωφεληθεί από τα κοινοτικά κονδύλια. Η ΕΕ έχει διαθέσει (ως το 2013) κονδύλια ύψους 13,7 δις ευρώ για να στηρίξει την ελληνική οικονομία έναντι της κρίσης. Αλλά όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τα κονδύλια – κάτι για το οποίο φόβους έχει εκφράσει και η τρόικα.

Τον περασμένο Μάιο, κατά την ετήσια συνάντηση για την πορεία του ΕΣΠΑ, υψηλόβαθμα κοινοτικά στελέχη άσκησαν σκληρή κριτική στην Αθήνα για τις τεράστιες καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, με άμεσο κίνδυνο όχι μόνο απώλειάς τους, αλλά και επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ.

Αποκαλύφθηκε ότι δεν αξιοποιούνταν κονδύλια στήριξης των ανέργων, καθώς και μεγάλες ανεπάρκειες σε έργα αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Στη συνάντηση υπεγράφησαν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης του ΕΣΠΑ, δηλαδή κονδύλια ύψους 7,5 δις ε τα οποία μεταφέρονται πλέον στην αρμοδιότητα των 13 περιφερειών.

Τον Ιούλιο του 2010 η απορρόφηση του ΕΣΠΑ βρισκόταν στο 8%, ενώ η δέσμευση από το Μνημόνιο ήταν να απορροφηθούν 2,75 δις ε ως το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή Ι. Τσουκαλά, μαθαίναμε ότι η χώρα μας παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη των 27 σε προσφυγές και καταδίκες για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας Το ευρωδικαστήριο έχει εκδώσει αποφάσεις για περισσότερες από 200 περιπτώσεις προσφυγών κατά της χώρας μας, εκ των οποίων οι 28 εκκρεμούν. Ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων έφθασε τις 183. Η Ελλάδα συμμορφώθηκε άμεσα μόνο σε 110 περιπτώσεις, που αφορούσαν κυρίως το περιβάλλον και την εσωτερική αγορά και σε μικρότερο βαθμό όσον αφορά στις περιπτώσεις φορολογίας, γεωργίας και υγείας.

Όσον αφορά στις επιδοτήσεις ο Πρόεδρος της Κομισιόν Μπαρόζο είπε ότι από το 1996 ζητήθηκε από την Ελλάδα να επιστρέψει ποσό ύψους 1.435.400.000 ε λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της ΚΑΠ. Όσον αφορά στη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, η ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Ελλάδα μειώθηκε το 2005 κατά 518 εκ ε.

Πτώση εισροών κατά 50%

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις τελευταίες θέσεις (23η) όσον αφορά στο ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στην πέμπτη θέση. Το ποσοστό απορρόφησης (μαζί με την προκαταβολή του 7%) βρισκόταν στο 15,1%, με τον μέσο κοινοτικό όρο στο 18%, ενώ υπάρχουν επιμέρους προγράμματα με σχεδόν μηδενική απορρόφηση.

Το γεγονός καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητικό καθώς η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει δάνειο ύψους 2 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτήσει το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, το 2009 οι εισροές κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα μας παρουσίασαν πρωτοφανή καθίζηση της τάξης του 50% - από 6,2 δις ευρώ το 2008, έπεσαν στα 3,1 δις ευρώ το 2009

Την ίδια ώρα, μόλις στο 6,2% βρίσκεται η απορρόφηση κονδυλίων για την ανεργία και την απασχόληση και δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν στα αζήτητα.

Και όλα αυτά μέσα σε μια απίστευτη κρίση, με την χώρα να βουλιάζει όλο και πιο πολύ στην ύφεση και στην ανεργία. Και να σκεφθεί κανείς ότι το ΕΣΠΑ, του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2007, προβλέπει την δημιουργία 2,5 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

Σοφία Βούλτεψη - Ελεύθερη Ζώνη

Αντί να πάρετε βιταμίνη C σε χάπι, φάτε ένα πορτοκάλι

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο φρούτο δρουν πολύ πιο αποτελεσματικά για τον οργανισμό.

Επιστήμονες του πεδίου της διατροφής ανακάλυψαν για ποιον λόγο το να καταναλώσετε ένα πορτοκάλι αποτελεί καλύτερη τακτική από το να πάρετε βιταμίνη C σε χάπι, ή άλλου είδους πολυβιταμίνες. Οπως αναφέρουν οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ στη Γιούτα, το μοναδικό μείγμα αντιοξειδωτικών που περιέχεται στο πορτοκάλι δρα πολύ πιο αποτελεσματικά για τον οργανισμό από το να πάρει κάποιος ξεχωριστά συστατικά του φρούτου υπό μορφή χαπιού.

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες επιβραδύνουν τη γήρανση των κυττάρων, προστατεύουν από τον καρκίνο και βοηθούν στην πρόληψη των καρδιοπαθειών- αν και σε ό,τι αφορά τις καρδιοπάθειες τελευταία στοιχεία θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτή την προστατευτική δράση.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερεο επικεφαλής της μελέτης, επίκουρος καθηγητής Διαιτολογίας και Διατροφής δρ Τόρι Πάρκερ, «πιστεύουμε ότι το μείγμα αντιοξειδωτικών που περιέχεται στο πορτοκάλι είναι αυτό που το κάνει μοναδικό. Το μείγμα αυτό δεν μπορεί να το βρει κάποιος σε μια κάψουλα βιταμίνης C».
Ο καθηγητής και οι συνεργάτες του εξέτασαν εάν τα «φαινολικά συστατικά» του πορτοκαλιού, δηλαδή οι βιοχημικές ουσίες που είναι γνωστό ότι διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες- δρουν «συνεργικά».

Αυτού του είδους τα βιοχημικά χρησιμοποιούνται από τα ίδια τα φυτά ώστε να προστατεύονται από τη σήψη και τις βιολογικές επιθέσεις. Είδαν πράγματι, όπως αναφέρουν στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Food Science» ότι τα «φαινολικά συστατικά» του φρούτου αποτελούν πράγματι ένα μοναδικό προστατευτικό «κοκτέιλ» για τον οργανισμό.

Με βάση και τα νέα ευρήματα, ο δρ Πάρκερ τόνισε ότι «δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα φρούτα οφείλουν να είναι το επιδόρπιό μας- πριν τα μπισκότα, τα γλυκά και τα σνακ με ζάχαρη γίνουν τόσο δημοφιλή, τα φρούτα ήταν το “γλυκό” μας».

Η Χρυσή «Συνταγή» για τις αποδείξεις

Υπάρχουν δύο τρόποι για να τις στείλουμε στην Εφορία: είτε με ειδική ηλεκτρονική φόρμα είτε σε κλειστό φάκελο
Το τέλος του έτους πλησιάζει και έφτασε η ώρα να οργανωθούμε γιατί η Εφορία «καραδοκεί». Ενώ το 2010 κλείνει, φέτος όσο ποτέ άλλοτε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια «σούμα» στις αποδείξεις που μαζέψαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

 Το νέο σύστημα φορολόγησης επιβάλλει να καταγράψουμε όλες τις αποδείξεις που έχουμε για να βγάλουμε το συνολικό ποσό, αλλά και τον αριθμό τους. Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που θα τις παρουσιάσουμε στην Εφορία ώστε να γίνουν δεκτές, καθώς και οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουμε για να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ορίσει μέσω εγκυκλίων την ακριβή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να γίνουν δεκτές οι αποδείξεις που θα προσκομίσουμε.

Στόχος όλων των φορολογούμενων είναι η κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου, και στην περίπτωση που το υπερβούμε να έχουμε επιπλέον έκπτωση φόρου. Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο το αφορολόγητο όριο καθορίστηκε στα 12.000 ευρώ και συνδέεται με την προσκόμιση αποδείξεων για τα έξοδα του κάθε φορολογούμενου. Για εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν χρειάζεται η κατάθεση αποδείξεων. Από εκεί και πάνω ο φορολογούμενος, ανάλογα με το εισόδημά του, θα πρέπει να καταθέσει αποδείξεις συγκεκριμένου ύψους για να τεκμηριώσει τις δαπάνες. Για εισόδημα από 6.000 έως 12.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις είναι ίσες με το 10% του εισοδήματος. Όταν το εισόδημα είναι πάνω από 12.000 ευρώ, πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματος για τα 12.000 ευρώ συν το 30% του εισοδήματός του για το ποσό που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.Προσοχή στις φθαρμένες αποδείξεις

Σύμφωνα λοιπόν με τις εγκυκλίους που έστειλε το υπουργείο Οικονομικών, μαζί με τη φορολογική δήλωση για το 2011 που θα αποστείλουμε, θα πρέπει να καταθέσουμε και το σύνολο των αποδείξεων που θα έχουμε μαζέψει όλο το 2010. Πρέπει να τις κοιτάξουμε μία-μία και στο τέλος να σημειώσουμε τον αριθμό τους και το συνολικό ποσό. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο τρόποι για να τις στείλουμε στην Εφορία: είτε με ειδική ηλεκτρονική φόρμα είτε σε κλειστό φάκελο. Αν επιλέξουμε την τελευταία οδό, πρέπει πάνω στον φάκελο να αναγράφονται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ μας, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό τους ποσό.Ο φάκελος θα παραμείνει κλειστός στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και στη συνέχεια θα ανοιχτεί μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους και θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση που κάποια από τις αποδείξεις έχει φθαρεί. Αν δεν φαίνεται καθαρά το τελικό ποσό ή το όνομα της επιχείρησης, ή το ΑΦΜ της ή ημερομηνία έκδοσής της, για να γίνει δεκτή η απόδειξη, είμαστε υποχρεωμένοι να τα επαναλαμβάνουμε ώστε να μπορούν να διαβαστούν.Ποινές και μπόνους

Σε περίπτωση που το σύνολο των αποδείξεων που θα καταθέσουμε δεν καλύπτει το όριο που έχει τεθεί για το αφορολόγητο, υπάρχει ποινή. Θα πρέπει να πληρώσουμε φόρο που αντιστοιχεί στο 10% του εναπομείναντος ποσού. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να υποβάλει αποδείξεις αξίας 3.600 ευρώ για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Αν όμως υποβάλει αποδείξεις 2.600 ευρώ, η διαφορά των 1.000 θα φορολογηθεί με συντελεστή 10% και θα πληρώσει 100 ευρώ.Αντίθετα, αν το ποσό των αποδείξεων που θα καταθέσει είναι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, επιβραβεύεται με μείωση φόρου με συντελεστή 10% στο ποσό πάνω από τις 12.000 ευρώ. Ως ανώτατο όριο αποδείξεων ορίστηκαν τα 15.000 ευρώ για τον άγαμο και έτσι θα μπορεί να υπάρχει το μέγιστο 300 ευρώ μείωση από τον φόρο. Για τους συζύγους ορίστηκαν τα 30.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και οι δυο «πιάνουν» το απαιτούμενο αφορολόγητο.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει όταν ο γονέας βαρύνεται με τα έξοδα ενός ή περισσότερων παιδιών. Έτσι, για τον γονιό που τον βαρύνει ένα παιδί, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 13.500 ευρώ, αν έχει δύο παιδιά ανεβαίνει στα 15.000 ευρώ, αν έχει τρία το αφορολόγητο είναι 23.500 ευρώ, και αν έχει τέσσερα, 25.500. Από εκεί και πάνω το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Αντίθετα, υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι δεν πρέπει να καταθέσουν αποδείξεις, γιατί δεν δικαιούνται το αφορολόγητο. Πρόκειται για τους κατοίκους του εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, με εξαίρεση όμως τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δικαιούνται το αφορολόγητο.Ποιοι δικαιούνται το αφορολόγητο

Το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι όσοι ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν θα χρειαστεί να προσκομίσουν αποδείξεις για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο. Σε όσους μένουν σε οίκο ευγηρίας κατ’ αρχήν αναγνωρίζεται αυτόματα το αφορολόγητο και το ίδιο ισχύει για τους φυλακισμένους. Επίσης αποδείξεις δεν χρειάζεται να καταθέσουν όσοι Έλληνες πολίτες εργάζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο εξωτερικό.

Πρόκειται για τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό και τους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των υπόλοιπων δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών. Επίσης, οι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού της Μόνιμης Αντιπροσωπίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, καθώς και οι υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.

Οι κάτοικοι σε χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα το οποίο ξεπερνάει το 90% του συνολικού τους εισοδήματος δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αποδείξεις για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση το αφορολόγητο είναι αυξημένο κατά 50% και προβλέπεται ότι γι’ αυτή την προσαύξηση δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επιπλέον αποδείξεις.ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ!

Ποιες να βάλετε και ποιες όχι

Στον φάκελο με τις αποδείξεις που θα αποστείλουμε στην αρμόδια ΔΟΥ κατ’ αρχήν πρέπει να βάλουμε τις αποδείξεις που τεκμηριώνουν το αφορολόγητο. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε αποδείξεις από κοινόχρηστες δαπάνες και αγορά πετρελαίου θέρμανσης και αποδείξεις από καταστήματα ειδών διατροφής όπως σουπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ. Επίσης από εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, fast food και οποιονδήποτε άλλο χώρο εστίασης και ψυχαγωγίας.

Υπολογίζονται και οι αποδείξεις από αγορές ρούχων, παπουτσιών και επιδιόρθωσής τους, καθώς και από αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και επισκευής τους. Το ίδιο και για τα βιβλία, τα χαρτικά, τα σχολικά είδη, τα παιχνίδια και τα είδη δώρων γενικά, αποδείξεις των ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο. Δεκτές γίνονται και οι αποδείξεις από την επισκευή και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού των κατοικιών και πολυκατοικιών, καθώς επίσης από έξοδα σε τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα.

Μπορούμε ακόμη να συμπεριλάβουμε και τις αποδείξεις από ελεύθερους επαγγελματίες: υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και γενικά τα επαγγέλματα που αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση των οικοδομών, λογιστές φοροτεχνικούς, μεσίτες ακινήτων, αισθητικούς, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές και μασέρ. Το ίδιο και από κομμωτήρια, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, ωδεία και σχολές μουσικής, σχολές χορού και ρυθμικής, σχολές πολεμικών τεχνών, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής.

Δεκτές γίνονται τέλος οι αποδείξεις που αφορούν δαπάνες δεξιώσεων γάμων, βαπτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, έξοδα για μαθήματα οδήγησης, ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και για παροχή υπηρεσιών επισκευών και συντηρήσεων.Μόνο για έκπτωση φόρου

Υπάρχει και μια κατηγορία αποδείξεων οι οποίες δεν «μετράνε» για την κατοχύρωση του αφορολογήτου, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμες γιατί οδηγούν σε εκπτώσεις από τον φόρο ή σε μείωση του εισοδήματος. Είναι οι αποδείξεις από γιατρούς, δικηγόρους, φροντιστήρια, ενοίκια κύριας κατοικίας ή ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό, τόκους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, εγκατάσταση συσκευών φυσικού αερίου και εισφορές. Πρόκειται γενικά για έξοδα που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 του ΚΦΕ.Ποιες δεν μετρούν

Στον φάκελο που θα στείλετε στην εφορία δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε αποδείξεις από τους λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το ίδιο και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Δεν υπολογίζονται επίσης τα έξοδα για την αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών και αεροσκαφών και γενικά για αγορές μεγάλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων. Ακόμη δεν «περνάνε» τα έξοδα για την απόκτηση εισιτηρίων σε λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα και πλοία, το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα χρήματα που δαπανώνται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο.

press-time.com


3.307.451 άτομα δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ φόρο!

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου τα οποία προέκυψαν από τις δηλώσεις εισοδήματος του 2009 η Ελλάδα είναι μια χώρα “φτωχών” ελεύθερων επαγγελματιών (δικηγόρων, ιατρών, υδραυλικών κλπ) που μόλις και μετά βίας αγγίζουν εισοδήματα 10.500 ευρώ.

Οι επαγγελματίες αυτοί (στη συντριπτική τους πλειοψηφία 7/10) δήλωσαν εισόδημα μικρότερο από αυτό των αγροτών που κατά μέσο όρο δηλώνουν 11.429 ευρώ!

Ως οι πιο πλούσιοι Έλληνες εμφανίζονται οι μισθωτοί με μέσο όρο αποδοχών 19.234 ευρώ και ακολουθούν οι συνταξιούχοι με 15.885 ευρώ.

Κάπως έτσι είναι... λογικό το γεγονός ότι από το σύνολο των φόρων που εισέπραξε το κράτος το 52,59% το πλήρωσαν μισθωτοί και συνταξιούχοι, ενώ εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν το 16%.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι φαίνεται ότι είναι οι πιο... πλούσιοι στη χώρα αφού 5.348.005 άτομα δήλωσαν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Μόλις 60 άνθρωποι δήλωσαν εισοδήματα πάνω από 900.000 ευρώ, ενώ περίπου 36.000 νοικοκυριά δήλωσαν εισοδήματα πάνω από 100.000.

Μετά από όλα αυτά είναι απορίας άξιο πως οι Έλληνες εμφανίζονται να κατέχουν ακίνητη περιουσία αξίας 323 δισεκατομμυρίων ευρώ! Κάτι παραπάνω δηλαδή από το χρέος της χώρας.

newsit

Οι δήµοι θα πληρώνουν τα πρόστιμα για τις χωµατερές

Την ΄΄πολιτική΄΄ των τελευταίων 12 ετών του Δήμου Λαμιέων για τα σκουπίδια κινδυνεύουν να χρεωθούν οι δημότες, αφού είναι ορατά στον ορίζοντα τεράστια πρόστιμα, για τον παράνομο σκουπιδότοπο της Λαμίας.


Μάχη µε τον χρόνο δίνουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος προκειµένου να κλείσουν οι ανεξέλεγκτες χωµατερές και να µην επιβληθούν τεράστια πρόστιµα που θα ανέρχονται σε 34.000 ευρώ την ηµέρα για κάθε χωµατερή.

Μέχρι το τέλος του έτους θα κλείσουν άλλες 96 παράνοµες χωµατερές, σύµφωνα µε τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, και στόχος είναι µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2011 να αποτελούν παρελθόν και οι υπόλοιπες 250 χωµατερές. Ο κ. Ραγκούσης εµφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ, όπως ανέφερε, στα µέσα Ιανουαρίου θα έχουν στις Βρυξέλλες συνάντηση για το θέµα µε τον αρµόδιο επίτροπο.

Ωστόσο, υπήρξε κατηγορηµατικός πως σε περίπτωση επιβολής προστίµων θα επιβαρυνθούν οι δήµοι, που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των ανεξέλεγκτων χωµατερών. Ειδικότερα, όπως είπε, θα προωθηθεί άµεσα νοµοθετική ρύθµιση όπου θα προβλέπεται συνυπευθυνότητα ώστε τα πρόστιµα να µεταφέρονται στους δήµους και να εξοφλούνται µέσω παρακράτησης πόρων που προορίζονται γι’ αυτούς.

Στο πλαίσιο πάντως των περιφερειακών σχεδιασµών για τη δηµιουργία οργανωµένων µονάδων διαχείρισης απορριµµάτων, θα προκηρυχθούν µε τη συνδροµή του υπουργείου Εσωτερικών και δύο διεθνείς διαγωνισµοί για την υλοποίηση των απαιτούµενων έργων. Ο πρώτος διαγωνισµός θα αφορά την περιοχή της Πελοποννήσου, όπου βρίσκεται πίσω απ’ όλες τις άλλες περιφέρειες, τόσο ως προς το κλείσιµο ανεξέλεγκτων χωµατερών όσο και προς την κατασκευή ΧΥΤΑ. Ο δεύτερος διαγωνισµός θα περιλαµβάνει περιπτώσεις νησιών – κυρίως µικρών – όπου κρίνεται σχεδόν αδύνατο να αναλάβουν από µόνα τους την υλοποίηση. Ειδικά για τα νησιά θα προηγηθεί και σχετική νοµοθετική ρύθµιση για τον τρόπο που θα γίνουν τα έργα.

Σηµειώνεται ότι και για την Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη αποφασιστεί να γίνει διαγωνισµός, έπειτα από έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο και αφού τα τεύχη δηµοπράτησης δοθούν προς δηµόσια διαβούλευση προκειµένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να αποφευχθούν κατηγορίες για φωτογραφικές διατάξεις.

Εκκρεµεί για να αρχίσει η διαδικασία αυτή η υπογραφή προγραµµατικής συµφωνίας της Περιφέρειας Αττικής µε τον φορέα διαχείρισης απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου (ΕΣ∆ΚΝΑ). Ο κ. Ραγκούσης χαρακτήρισε µάλιστα εξαιρετικά αναίτιες τις αντιδράσεις από εργαζοµένους στους δήµους για τη συµφωνία αυτή.

tanea.gr

Οι εκκρεμότητες για τον «Καλλικράτη»

Ώρα μηδέν για την τοπική αυτοδιοίκηση-Αγώνας δρόμου για την εφαρμογή του θεσμού
Στις 3 Ιανουαρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, ξεκινάει η λειτουργία του «Καλλικράτη», η υλοποίηση δηλαδή στην πράξη της κορυφαίας διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα τις τελευταίας δεκαετίας, για την οποία ψηφίσαμε πριν από ενάμιση μήνα αναδεικνύοντας τους πρώτους αιρετούς περιφερειάρχες, αλλά και τους δημάρχους των 335 πλέον «Καλλικρατικών» δήμων.

Ωστόσο, λίγες μόλις εργάσιμες ημέρες μέχρι το τέλους του έτους και ενώ ξεκίνησαν σε όλη τη χώρα οι ορκωμοσίες των πρώτων νέων αιρετών αρχόντων που θα εγκαινιάσουν τον «Καλλικράτη» τα προβλήματα ομαλής εφαρμογής του νέου θεσμού μοιάζουν ακόμα βουνό.

Βεβαίως, λύθηκε ήδη ένα από τα βασικότερα, αυτό της ολοκλήρωσης των μετατάξεων (αρχικά εθελούσιες και στη συνέχεια υποχρεωτικές) του προσωπικού των σημερινών νομαρχιών, που καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου στους νέους δήμους και από τις σημερινές κρατικές περιφέρειες στις νέες αιρετές περιφέρειες. Έτσι, 6.500 περίπου υπάλληλοι ήδη μετακινήθηκαν, με την διασφάλιση ότι δεν θα επηρεαστεί η προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, δηλαδή θα εξακολουθούν να υπηρετούν στις περιοχές που απασχολούνταν μέχρι και σήμερα.

Αυτά βέβαια, θεωρητικά. Διότι στην πράξη, οι νέοι αιρετοί φοβούνται ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα ανισοκατανομής προσωπικού, με υπερπληθώρα στις έδρες των νέων δήμων και περιφερειών και ελλείψεις σε προσωπικό σε άλλες περιοχές των ορίων ευθύνης τους. Και οι διορθώσεις που θα απαιτηθούν εκ των υστέρων, ενδέχεται τότε να μην μπορούν να καλύψουν πλήρως όλες τις ανάγκες των εργαζομένων, με επακόλουθο σημαντικά οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα.Δεκάδες εκκρεμότητες

Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν μια σειρά από εκκρεμότητες ομαλής υλοποίησης του «Καλλικράτη» για την αντιμετώπιση των οποίων οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών, με επικεφαλής τον ίδιο τον Γιάννη Ραγκούση, έχουν αποδυθεί σε έναν ασταμάτητο αγώνα δρόμου. Το χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, καθώς ο κεντρικός σχεδιασμός προβλέπει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011 να έχουν λειτουργήσει πλήρως και εύρυθμα σε όλη την επικράτεια, όλες οι νέες αυτοδιοικητικές δομές, ώστε και οι μεγάλες αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί να αρχίσουν να αποδίδουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Επομένως, ανάλογος είναι και ο όγκος δουλειάς που περιμένει τους νέους αιρετούς, για τον οποίο ήδη έχουν ενημερωθεί σε σχετικά σεμινάρια – «φροντιστήρια».

Πολύτιμο εργαλείο στην όλη προσπάθεια είναι και ο «Οδικός Χάρτης» που συνέταξε το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).Το κρίσιμο πρώτο δίμηνο

Με την εγκατάσταση των νέων αρχών (3 Ιανουαρίου) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η στέγαση καταρχήν των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και αυτών που μεταφέρονται από τις νομαρχίες, με παρατάσεις μισθώσεων, νέες μισθώσεις και συστέγαση κάποιων υπηρεσιών - σε πρώτη φάση - με περιφέρειες. Άμεσα επίσης, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να αποκτήσουν τον νέο ΑΦΜ τους και τις νέες σφραγίδες τους, ενώ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα πρέπει να διαθέτουν την ιστοσελίδα τους.

Η λειτουργική και διοικητική ολοκλήρωση της ενοποίησης των παλιών δήμων, με ενοποίηση μητρώων, υπηρεσιών, στοιχείων οικονομικής διαχείρισης, απογραφή περιουσιακών στοιχείων και ό,τι άλλο απαιτείται θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Φεβρουαρίου.

Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει επίσης, να έχει συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα συγκροτηθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του κάθε δημοτικού συμβουλίου. Θα αριθμεί από 25 έως 50 μέλη, εκπροσώπους φορέων, παραγωγικών φορέων και τοπικών συλλόγων, ενώ το 1/3 των μελών θα είναι απλοί δημότες. Με την ίδια πλειοψηφία, θα έχει γίνει εξάλλου, η επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη».

Στο πρώτο δίμην του 2011 εξα΄λλοθ Μείζον ζήτηµα φοβούνται οι αιρετοί πωςθα ανακύψει και µε τις δηµοτικέςεπιχειρήσεις και τα νοµικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ) των δήµων.
Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2011 απαιτείται να έχουν κλείσει ή συγχωνευθεί περίπου 4.500 από τις συνολικά 6.000 υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ. Στη διαδικασία εμπλέκονται φυσικά και αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι και ήδη το υπουργείο σκέπτεται την πιθανότητα να υπάρξει κάποια μικρή έστω παράταση για την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων. Ήδη άλλωστε αυτό έχει γίνει με σχετική τροπολογία στη Βουλή σε ό,τι αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.Τα επόμενα βήματα

Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί στους τουριστικούς δήμους η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και σε όλους το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. Επίσης, θα έχει δημιουργηθεί η πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή του Δημότη. Στη γραμμή αυτή θα μπορούν να απευθύνονται οι δημότες και οι κάτοικοι της πόλης για κάθε μεγάλο ή μικρό ζήτημα της καθημερινότητας που τους απασχολεί και αφορά οποιονδήποτε από τους τομείς ευθύνης του δήμου.

Θα έχουν επίσης δημιουργηθεί το Γραφείο Εθελοντισμού, αλλά και το Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο θα έχει ως στόχο την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε δήμο, σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, πάνω σε κοινωνικά θέματα. Έτσι, οι τοπικές επιχειρήσεις, ανάλογα με τη φύση τους, θα μπορούν να διαθέτουν προϊόντα για διανομή ή να προσφέρουν υπηρεσίες σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Στο ίδιο διάστημα εξάλλου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία αποκεντρωμένων Ληξιαρχείων στα τοπικά μαιευτήρια για την άμεση αποστολή και παράδοση πιστοποιητικών και άλλων δημόσιων εγγράφων, καθώς και τα πλαίσια συνεργασίας με τα περιφερειακά νοσοκομεία για ιατρικές παροχές, της συνταγογράφησης φαρμάκων από τα ΚΑΠΗ, με τη σύμπραξη ΚΑΠΗ - γιατρών ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, η σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τους άπορους δημότες, όπως και η δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, αλλά και Κοινωνικού Φαρμακείου.

Η σύσταση εξάλλου χιλίων ηλεκτρονικών ΚΕΠ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα το 2011, μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η άμεση παροχή διοικητικών υπηρεσιών στον πολίτη από το σπίτι, με άρση της ενδιάμεσης απόστασής τους με τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες.

press-time.com

Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» μέσω ΕΣΠΑ


Την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» που εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα Τουρισμού, μέσω ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, ενισχύονται
επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων Ξενοδοχείων, Camping και Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, που λειτουργούν πριν από την 1η Ιανουαρίου σε όλη τη Χώρα.

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν:

1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων

2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών – Προσέλκυση νέων πελατών

3. Οικολογική πιστοποίηση

4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης

5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (στερεών και υγρών αποβλήτων), στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η Δημόσια Χρηματοδότηση αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών του Τουρισμού και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την 20η Δεκεμβρίου 2010 έως και την 25η Φεβρουαρίου 2011, μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους παρακάτω ιστοχώρους www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr, καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο 801-11-36-300 (χρέωση αστικής μονάδας).

Πηγή: http://www.econews.gr/2010/12/23/news-prasinos-tourismos/